14/02/2018

SCOTS PINE RESTYLING

Restlying of a scots pine of my friend: the tree was purchased as a bargain a couple of years ago, but now I think it has a bright future!

Přetvarování jedné svěřené borovice lesní. Zakoupená byla před několika lety doslova za hubičku, teď má našlápnuto k zajímavé bonsaji.


In progress / Během tvarování

10/02/2018

LINDENS IN WINTER

Two tilias in their winter look. First one is my own "creation" made from seed and started in 2004. It is coming along nicely and for me is a special tree.
The second one is a multi-trunk yamadori, many years in pot (current pot is Tokoname). This tree is available for sale or trade.

Dvě naše lípy v zimní podobě. První z nich je vypěstovaná ze semenáčku, spolu rosteme už od roku 2004 - je to pro mě z tohoto důvodu velmi milý strom.
Druhá lípa je vícekmen yamadori původu, v misce pěstovaná již velmi dlouho. Tato lípa je k dispozici, současná miska je japonská z Tokoname.

 Linden #01 - height around 80 cm, pot by Hugo Studeník
 Lípa č. 1 - výška cca 80 cm, miska Hugo Studeník

 2011

 2013Linden #02 - height around 80 cm, pot Tokoname, available for sale or trade
Lípa č. 2 - výška cca 80 cm, miska Tokoname, strom na prodej


31/01/2018

MUGO PINE 'SWISS-TWIST" 2007 - 2018

We have quite a long common history with this mugo pine, yamadori from Switzerland collected in the first years of this century. In 2007 me and my friend Petr Polinek made the very first styling of this pine, at this time I wasn´t the owner of this tree. But it had come again to our garden two years later for restyling/maintainance/deadwood restoration etc. and somehow it stayed with us for another 4 or 5 years, so it almost became "our" tree by feelings. But it wasn´t until the last year when this pine finally found the way to our garden for good to become one of the most full-of-character coniferous specimens of our private collection... 

S touto borovicí, yamadori ze Švýcarska,  to už společně táhneme nějaký ten pátek... V roce 2007 jsme společně s Petrem Polinkem provedli první tvarování, tou dobou strom nebyl v naší sbírce. O dva roky později se ovšem opět objevil na naší zahradě, na údržbu/ošetření mrtvého dřeva atd. a nějakým nedopatřením osudu u nás zůstal následujících 4 - 5 let, takže pocitově už jsme jej pomalu začali brát jako strom vlastní. V každém případě se borovice nadobro usadila na naší zahradě až v loňském roce a myslím, že již teď se jedná o jeden z nejvýraznějších jehličnanů naší sbírky, těším se na další společnou cestu...

2018: actual look after restyling held in late summer 2017
2018 - aktuální podoba po přetvarování v pozdním létě loňského roku

 2007: before&after photos from the very first styling of this pine
2007 - fotky z úplně prvního tvarování borovice
 2009
 2010 and team-work, help provided by Martin & Martin
2010 a skupinová práce na stromě, Martin & Martin
And finally, more pictures from last restyling, some interesting viewing angles...
A nakonec další fotky z posledního přetvarování, více zajímavých pohledovek...
 


22/01/2018

SHOHIN SPRUCE CASCADE

I´ve been given this little spruce as a gift from my friend Jan Káňa some 3 - 4 years ago. Actually, it has been the very first work of this winter, kind of warm-up for big trees, but I think it can be a promissing shohin in future. The styling was semi-detailed (no need to push the limits of the tree at this point), the pot is just training, my own production :-). 

Tento malý smrček jsem dostal jako dárek od kamaráda Honzy Káni někdy před 3 - 4 lety. Byl to vlastně první strom tvarovaný tuto zimu, taková menší rozcvička na ty naše "obludky"... V každém případě si myslím, že strom má potenciál stát se zajímavým shohinem. Tvarování nebylo úplně detailní, což je u smrků vždy napoprvé bezpečnější, miska je pěstební mé osobní výroby, tak trochu rarita, jelikož nejsem žádný keramik :-). After from the preffered front / Po tvarování z preferované pohledovky18/01/2018

PINUS UNCINATA RESTYLING

We collected this uncinata pine in spring 2010 and this find made our day back then after many hours of pointless searching. In 2013 the basic styling was executed, we focused on bending a big apex branch (no after-photos of this styling). This january, the 2nd thorough styling have taken place, the result of which can be seen below.

Tuto borovici blatku jsme našli v roce 2010 a po celodenním neutěšeném hledání jsme nakonec byli velice spokojeni. Strom se zdárně zregeneroval a v roce 2013 jsme mohli přistoupit k prvnímu razantnějšímu založení tvaru - vytvoření přechodu na nový vrchol (z tohoto roku jsou bohužel jen fotky před tvarováním). Letos v lednu pak proběhlo druhé důkladné tvarování, jehož výsledek můžete vidět níže.


2013 before photo: preparation for heavy bending
2013 před tvarováním - chystáme se na velký ohyb


 2018 before photos / 2018 před tvarováním
 The pine is 70 cm high and after 2 more seasons and repotting I hope to see another good progress!

Borovice je cca 70 cm vysoká, po dalších 2 letech a přesazení do první mísy se už teď těším na novou podobu stromu!